Tijdschriften

Zowel inwoners als bezoekers kunnen gratis tijdschriften inkijken in de bibliotheek én lenen. De gemeentebibliotheek beschikt over ruim 150 tijdschriften. Je vindt ze in de hoofdbibliotheek en in de trefpunten van Leffinge en Westende.

Werkwijze

Iedereen kan vrij tijdschriften komen inkijken in de bibliotheek. Er is een groot aantal zitplaatsen voorzien.

Om tijdschriften te lenen moet je lid zijn van de bibliotheek. Je moet steeds je lenerspasje mee hebben.

Het nieuwste nummer van een tijdschrift staat frontaal gepresenteerd en kan niet uitgeleend worden. Dit geeft iedereen de gelegenheid om het in te kijken als het nog heel actueel is. Oudere nummers zitten in de tijdschriftenboxen en worden wel uitgeleend. Nog oudere nummers staan in het magazijn. Je kunt ze opvragen aan de infobalie. Artikels van tijdschriften die de bibliotheek niet in haar bezit heeft, kunnen opgevraagd worden in een andere Vlaamse bibliotheek via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).

In de hoofdbibliotheek moet je de uitlening en teruggave zelf registreren. In de uitleenpunten doet een medewerker dit voor jou.

 Welke tijdschriften?

Een volledig overzicht van de tijdschriften en jaargangen vind je in de catalogus.

Termijn

Tijdschriften worden uitgeleend voor drie weken. Deze termijn kan twee keer met drie weken verlengd worden, op voorwaarde dat het tijdschrift intussen niet door een andere klant werd gereserveerd.

 Kostprijs

Lidmaatschap:

  • Kinderen tot 18 jaar: gratis
  • Volwassenen: € 2,50

Uitleen tijdschriften: gratis

Te-laat-geld: € 0,10 per dag, eventueel vermeerderd met de portokosten.