Grote letter

Wie een leesbril draagt en nog moeite heeft met lezen kan gebruik maken van speciaal voor hen uitgegeven groteletterboeken. De bib beschikt over een collectie van ongeveer 500 boeken.

Werkwijze

Om boeken te lenen moet je lid zijn. Je moet steeds je lenerspasje mee hebben.

In de hoofdbibliotheek moet je de uitlening en teruggave zelf registreren.

In de uitleenpunten gebeurt de registratie door het bibliotheekpersoneel.

 

Termijn 

Boeken worden uitgeleend voor drie weken. Deze termijn kan twee keer met drie weken verlengd worden, op voorwaarde dat een andere klant het boek intussen niet gereserveerd heeft.

 

Kostprijs

Lidmaatschap:

  • Kinderen tot 18 jaar: gratis
  • Volwassenen: € 2,50

Uitleen boeken: gratis

 

Te-laat-geld: € 0,10 per dag, eventueel vermeerderd met de portokosten.