Book
Dutch

Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw : bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en vissche...

Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw : bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en vissche...

Title
Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw : bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij
Author
Marie Thomas Thomas
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Enum, 1935
XXXVI, 320 p. : ill.
Note
Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Utrecht