E-boeken lenen

Zowel inwoners als bezoekers kunnen gratis e-boeken en een e-reader uitlenen, wanneer ze lid zijn van de bibliotheek. Het uitlenen van e-boeken gebeurt op een e-reader van de bib. Het e-boekenaanbod is doorzoekbaar via onze catalogus.

Werkwijze

Je maakt een keuze uit ons e-boeken aanbod en geeft deze door aan de bibmedewerker. Je kan daarvoor in de catalogus kijken of in de selectie kaartjes in de hoofdbib.

De uitleningen worden door het bibpersoneel geregistreerd op je bibkaart.

De bibmedewerker plaatst de boeken op de e-reader en jij krijgt het toestel mee naar huis.

E-boeken uitlenen op een eigen toestel is niet mogelijk.

Termijn en uitleenvoorwaarden

Uitleentermijn: 3 weken - 2 maal verlengbaar indien niet gereserveerd

Elk e-boek telt voor 1 uitlening. Ook de e-reader + eventueel de lader tellen voor 1 uitlening elk.

De e-boeken en e-reader kunnen net als papieren boeken (van thuis uit) gereserveerd worden tegen een vergoeding van € 0,50 per item.

Verlies of beschadiging van het toestel moeten worden vergoed.

Het volledige aanbod is te raadplegen in de catalogus.

Kostprijs

Uitleen boeken en e-reader: gratis

Te-laat-geld:

  • € 0,10 per dag per e-boek,
  • € 0,20 per dag voor de e-reader, eventueel vermeerderd met de portokosten.

 

Waar:

Enkel in de hoofdbib