Daisy Luister boeken

Daisy is de benaming van een bepaald type luisterboek op cd-rom, bedoeld voor personen met een leesbeperking. Het boek is ingelezen door vrijwilligers, soms door de auteur zelf.

Een daisy-boek beluister je met een daisy-speler. Het grote voordeel daarvan is dat je het 'boek' kan hanteren als een gewoon boek. Met het toestel kan je door het boek bladeren, van zin naar zin, bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. Je kan stukken opnieuw beluisteren, stiekem vooruit lezen, een bladwijzer plaatsen enzovoort. Je kunt na onderbreking ook gemakkelijk de draad weer oppikken.

Daisy-boeken kan je ook afspelen op je pc met aangepaste software, gratis verkrijgbaar bij Luisterpunt of gratis te downloaden op onderstaande (Engelstalige) website: http://www.daisy.org/amis/download

Doelgroep

Daisy-boeken en readers zijn bedoeld voor personen met een leesbeperking: blinden, slechtzienden, personen met dyslexie, MS- en afasiepatiënten…

In de bib

De bib heeft een selectie daisy-boeken die gratis worden uitgeleend ter kennismaking. Ook een daisyspeler kan gratis uitgeleend worden (max. 3 weken). Wie vaker gebruik wenst te maken van daisyboeken kan terecht bij de Luisterpuntbibliotheek. Lidmaatschap en dienstverlening is gratis.

Meer informatie over daisy en de Luisterpuntbibliotheek vind je hier: http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/

Waar?

Deze dienst is enkel ter beschikking in de hoofdbibliotheek. Ze kan opgevraagd worden in de uitleenpunten.   

Kostprijs

Gratis

Hoe aanvragen?

Meld je aan het onthaal.