Nieuwe feiten: Wij gaan naar Amerika

Tussen 1850 en 1930 trokken meer dan 150.000 landgenoten naar de Verenigde Staten en Canada. Ze gingen niet zo maar even op reis. Neen, ze verlieten definitief – dat was toch de bedoeling – hun land. 

Ze waren landverhuizers, mensen die hoopten in die nieuwe wereld, dé Nieuwe Wereld, een beter bestaan te vinden. Waarom wilden ze hier weg? En waarom precies naar Amerika of Canada. Hoe verliep de reis? Hoe verging het hen in dat zogenaamde Beloofde Land?

Dirk Musschoot vertelt het in geuren en kleuren, aan de hand van waargebeurde verhalen van mensen van bij ons. En met lichtbeelden. Twee uren verbazing, spanning en ontroering. Een waargebeurde geschiedenis die we, geef maar toe, eigenlijk al een beetje vergeten waren …