Luistervinken: De wetsarts als sporen(onder)zoeker - VOLZET

“Taceant Colloquia, Effugiat Risus. Hic Locus est Ubi Mors Gaudet Succurere Vitae” (“ Laat het gesprek varen, laat het gelach achterwege. Hier is de plaats waar het de dood behaagt het leven te helpen”)

Forensische artsen of wetsartsen beoefenen de geneeskunde tot eer en glorie van het gerecht of beter de rechtspraak; "en plachten de oude Romeinen niet om recht te spreken op het Forum Romanum".

Hoe doet de forensische arts zijn stille getuigen ‘spreken’? Met welke middelen reconstrueert hij (zij) de laatste levensmomenten van het slachtoffer? ‘Stap mee af’ met het parket dat ‘het lichaam in beslag heeft genomen’ en samen met de wetsarts, politie en andere deskundigen ‘een onderzoek instelt’.